Vizuális tartomány teszt


Bevezetés a neuropszichológiába Az amnézia diagnosztikai vizuális tartomány teszt A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére.

Számos eljárás létezik a vizuális és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint vizuális tartomány teszt különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások vizuális tartomány teszt. A szakirodalomban ismert valamennyi emlékezeti vizsgálóeljárás bemutatása messze meghaladná ennek a fejezetnek a kereteit, így vizuális tartomány teszt csak azoknak a nemzetközi gyakorlatban ismert eljárásoknak a bemutatására szorítkozom, amelyek a hazai kísérleti és klinikai munkában már alkalmazásra kerültek.

Az emlékezet neuropszichológiai vizsgálata iránt érdeklődők részletes tájékoztatást találnak Dellis és KramerLezakKapurMayes és WarburgSpreen és Strauss valamint Wilson munkáiban, magyar nyelven pedig részletes áttekintést adnak Szendi és mtsai Az anterográd amnézia diagnosztikája Kritikus kérdések az anterográd amnézia vizsgálatánál Az anterográd amnézia diagnosztikájánál a vizsgáló módszereket úgy kell megválasztanunk, hogy képesek legyünk megválaszolni a következő alapve-tő kérdéseket: 1.

vizuális tartomány teszt

Találunk-e károsodást az elemek és a hozzájuk kapcsolódó kontextus kódolásában és emlékezeti megtartásában? Az elemek és a kontextus megtartása eltérő színvonalon károsodtak-e? Található-e eltérés a felismerési és a felidézési funkciók színvonalában?

vizuális tartomány teszt

Valamennyi modalitást érinti-e a tanulási deficit? Teszt felépítése A rövid távú emlékezeti funkciók érintetlenek-e?

vizuális tartomány teszt Az anterográd amnézia diagnosztikai módszerei A nemzetközi neuropszichológiai gyakorlatban egyaránt alkalmazzák a nagy neuropszichológiai emlékezetvizsgáló battériákat és az egyes funkciók célzott vizsgálatára alkalmas kisebb tesztcsomagokat l. Sajnos ennek a széles körben alkalmazott tesztnek jelenleg nincs magyar fordítása, így a hazai gyakorlatban nem lehet használni.

A nemzetközi szakirodalomban gyakran hivatkozott, anterográd emlékezeti zavart vizsgáló eljárások Forrás: Baddeley et al. Dioptriák és a látás százaléka Az intelligencia mérésének egyik első tesztmódszere a Binet-Simon-féle beiskolázási teszt, mely a francia oktatási miniszter kérésére alakította ki Alfred Binet és Theophile Simon.

Rövidlátás, hogyan lehet megtudni Kónya, Verseghi. A leggyakrabban használt vizuális tartomány teszt tanulási teszt. A példa A két szemléleti megközelítés nem jelent egymással ellentétes irányt. Jól kiegészíthetik egymást, mint ahogy ezt az egyik legnépszerűbb neuropszichológiai vizsgálati módszerben, a Rey—Osterrieth komplex ábratesztben is láthatjuk l.

Vizuális tartomány teszt

Elsősorban az interferencia-hatások kimutatására alkalmas. Vizuális emlékezeti funkciók vizsgálatára kialakított teszt.

Másolási, valamint 5 és 10 perces késleltetést alkalmazó reprodukciós feladatokat tartalmaz. Hasonló struktúrájú, mint az Auditív verbális tanulási teszt.

Mindkét eljárás jól használható anterográd amnesztikus tünetek detektálására. A vizuális felismerési funkciók vizsgálatára kialakított eljárás. Doors and People Test Vizuális tartomány teszt és emberek tesztBaddeley et al.

vizuális tartomány teszt

Négy altesztből álló tesztcsomag. Verbális és vizuális felidézési, valamint felismerési funkciók vizsgálatára alkalmas. Idős személyek emlékezeti problémáinak vizsgálatára kialakított tesztcsomag. Arcokkal, ábrákkal, szavakkal kapcsolatos felismerési tesztekből és egy páros asszociációs tanulási próbából áll. A teszt a téri tanulási funkciók károsodásának vizsgálatára szolgál. Különösen jól alkalmazható idősebb személyek vizsgálatára.

A szavakkal, mondatokkal és képekkel kapcsolatostanulási teljesítményt mutatja. Több altesztje a végrehajtó vizuális tartomány teszt sérülésének vizsgálatára is felhasználható.

A legszélesebb körben használt felismerési teszt. Két külön altesztje van a szavak és az arcok felismerésére.

vizuális tartomány teszt

A vizuális emlékezeti zavarok feltárására kialakított teszt. A vizsgálati személynek egy bonyolult ábrát kell lemásolnia, majd közvetlenül, illetve késleltetés után reprodukálni. Rivermead Viselkedéses Memória Teszt. Wilson et al.

vizuális tartomány teszt

Az egyik legnépszerűbb emlékezeti vizsgálóeljárás. Verbális és vizuális felismerési, valamint késleltetett felidézési feladatokat tartalmaz.

Az amnézia diagnosztikai eszközei A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére. Számos eljárás létezik a vizuális és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint a különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások feltárására.

Különlegessége, hogy prospektív emlékezeti deficit kimutatására is alkalmas. Hat altesztből álló tesztcsomag.

Történet- ésábrafelidézési, formatanulási és problémamegoldási feladatokat tartalmaz. Sportágban megjelenő szituációk Széles körben használt emlékezeti teszt. Páros asszociációs tanulás, verbális és vizuális rövid távú emlékezeti feladatok, logikai emlékezeti próbák, valamint a kontrollfunkciókat tesztelő eljárások alkotják.

Számterjedelmi feladatból, téri tanulási próbából, vizuális felismerési feladatból és hívóingeres vizuális Vizuális tartomány teszt specifikus emlékezeti tesztek közül három olyan eljárást ismertetek, amelyek segítségével egyrészt meg lehet válaszolni az anterográd amnéziás zavarokra vonatkozó alapvető kérdéseket, másrészt a hazai gyakorlatban is alkalmazásra kerültek.

Vizuális tartomány teszt. Bevezetés a neuropszichológiába | Digitális Tankönyvtár

Vizuális tartomány teszt tesztet annak érdekében alakították ki, hogy detektálhatóvá váljon az emlékezet mindennapi funkcióiban beállt károsodás, továbbá, hogy követhetőek legyenek az emlékezeti zavarra irányuló gyógykezelés komplikált myopia esetleges változások. Úgy tervezték meg, hogy segítségére legyen a pszichológusoknak, foglalkoztató terapeutáknak, logopédusuknak és mindazoknak, akik károsodott emlékezetű emberekkel dolgoznak.

vizuális tartomány teszt

Mivel az RBMT-nek négy párhuzamos változata van, így elkerülhető, hogy az ismételt vizsgálatokat ugyanazzal a teszt anyaggal kelljen végrehajtani. Az RBMT megfelel a pszichológiai tesztek gyakorlati követelményeinek: rövid, használata és az eredmények értelmezése könnyen megtanulható. Ezen kívül nagyon különböző körülmények között is jól használható. Olvassa el is.