Mi a költői látás


TOP 12 kenőcsök a szem gyulladására és bőrpírjára: áttekintés, árak, kezelés. A szemgyulladás és És a szem helyett keskeny rés volt. Láttam az oka a rossz.

Csoóri Sándor: Csöndes tériszony Ezredvégi rapszódiák Az ezredvégi történelmi változások egyik mi a költői látás sulykolt következménye, hogy irodalmunk elveszteni látszik össztársadalmi, nemzeti küldetését. A kultúra, az irodalom azonban mindig nemzeti ügy is — a magyar nyelv társtalansága miatt nálunk mindig az is marad.

mi a költői látás

Erről tanúskodik legújabb verseskötete, a Csöndes tériszony is. Ezredfordulós versek, de annak tudatában, hogy nemcsak a történelmi és nemzeti tudattól vértelenített — s ekképp valójában soha másként, mint a filozófia fikciójaként létező — emberiség, hanem a történelmi és nemzeti mi a költői látás ágyazott magyarság is eleven része a korszakváltásnak.

De ne várjuk a korszakváltás csinnadratta-hangulatát, sem maguk által fölkent álpapok és botcsinálta jósok eksztatikus kísértetlátását.

mi a költői látás

Csoóri Sándor versei látleletek, közérzetversek; ha azt térképezi föl, ami az ő szemének iszonyú, akkor a bölcsek csöndességével teszi és a szeretet hitével. Szó sincs tehát a rezignáció, az elégikus hangvétel egyneműségéről. A kötet verseinek többségét a hangvétel összetettsége, az elégikus és ódai, a rapszodikus lüktetés tölti fel különös feszültséggel.

mi a költői látás

S a látleletszerű, az orvosi záradékok tárgyilagosságát idéző — többnyire rövidebb — verseiben ott zúgolódik a költő tiltakozó szíve. A téli hónap kegyetlenségét megszemélyesítéssel vagy animizálással? A Ki akar itt még? A másik jellemző csoóris eszköz a részletesen kifejtett, meglepő hasonlat, amelynek második fele, elszakadva a hasonlítottól, szinte egy teljesen új képzetet, nemegyszer történetdarabkát alkot meg, mégis mindvégig fönntartva a kiinduló képpel a kapcsolatot.

A szem metamorfózisai A költői én alaphelyzete a szemtanúé: hol az események részeseként, hol látás 7 vonal látó, a mindent-látás szempontjából Isten szemeként aposztrofálható szemtanú figyeli az eseményeket — bensőséges átéléssel akkor is, amikor az eseményeken kívülre vagy azok fölé helyezi magát.

Itt kezdődik minden művész és itt kezdődik a költő is, akinek azonban e kezdetből sokkal messzebbre kell nőni minden más művésznél. Az emberek néznek, de nem látnak, nem azt látják, amit néznek. Olyanok, mint a rövidlátók, akik a dolgokat távoli, homályos és elmosódott képekben fogják fel.

Az egész kötetet áthálózó szem-metafora is igazolja ezt. A szem mint a kontaktus: emberi, illetve ember és isten közötti kapcsolattartás tere értelmezhető a következő versben.

A költői én azonban nem vesztette el utolsó reményét, a transzcendens kapcsolattartás felújításába vetett hitét. A század apokalipsziséből hiányzik minden fenségesség és minden tragikum.

A művészet is meghal mindazzal, amit maga mögött hagy az Idő: A szemközti ház falában.

mi a költői látás