Könyveket a látomásról, akik segítettek


John M. Knighttól, apám misszióelnökétől kaptam meg pátriárkai áldásomat Csak akkor az egyszer találkoztam vele. Egy nap, nem sokkal az áldásom után, hazajöttem a vasárnapi iskolából. A lecke Joseph Smith-ről és az első látomásról szólt, és én azon tűnődtem, vajon tényleg igaz-e.

A próféták látomásának beteljesítése

Édesapám éppen egy egyházi gyűlésre indult. Megosztotta velem Joseph akik segítettek élményét, és bizonyságát tette annak igazáról. Ez az élmény az apámmal ma is szívemben él. Azóta soha sem kételkedtem Joseph próféta első látomásáról szóló beszámolójának igazában. Akik segítettek éveimből élénken emlékszem, hogy apám rendszeresen tanulmányozta a Mormon könyvét. Az ő szeretete a Mormon könyve iránt és a nekem adott tanácsa, miszerint tanulmányozzam és elmélkedjek felőle, jelentette a kezdetet e szent feljegyzés körüli utazásomnak, mely ma is bizonyságom alapjául szolgál.

Olyan utazás ez, melyet mindannyiunknak meg kell tennünk. Voltak mások is, akik segítettek a Mormon könyvével tett személyes utazásom során.

Katalin V. Tóth - 49 - Májusi olvasmányaim #1

Az első szemináriumi tanárom megosztotta velem élményét arról, amikor fiatal misszionáriusként meg akarta tudni, hogy a Mormon könyve igaz-e. Elmesélte, hogy Benjámin király szavait olvasva lelki szemeivel látta őt, ahogy a tornyon áll és nagy szózatát intézi a néphez.

Próféták látomása a Segítőegyletről: hit, család, segítségnyújtás Írta: Julie B. Beck a Segítőegylet nemrég felmentett általános elnöke Hit, család és segítségnyújtás — ez a három egyszerű szó fejezi ki legjobban a próféták látomását az egyházban lévő nőtestvérekről.

Tanárom bizonysága, melyet a Szentlélek kísért, mély nyomot hagyott elmémben. Emlékszem a főiskolára menetelem előtti nyárra, mikor alkalmam volt elmenni a Monument völgybe, hogy segítsek a navahók számára alapított első könyveket a látomásról felépítésében. Éppen indultam volna otthonról, mikor apám megkérdezte, hogy magammal fogom-e vinni a Mormon könyvémet.

Nem is gondoltam rá, hogy elvigyem, de kérdése akik segítettek mégis eltettem. Emlékszem, ahogy az építkezésnél késő este a tábori ágyon feküdve éreztem a Mormon könyve erejét és szellemiségét. Emlékszem, ahogy a Nagy-tavak Misszióban fiatal misszionáriusként birtokába jutottam annak a tudásnak és tökéletes bizonyságnak, hogy a Mormon könyve egy más népnek adott másik bizonyság arról, hogy Jézus a Krisztus, és hogy az egyház igaz.

Ezen élmények hatására ég szívemben ma is a mennyei bizonyság a Mormon könyve üzenetéről, arról, hogy Krisztus a mi Megváltónk és Üdvözítőnk, valamint hogy az Ő egyháza visszaállíttatott ezekben az utolsó napokban.

Szeretnék könyveket a látomásról veletek néhányat azok közül az áldások közül, melyet a Mormon könyve által kaphatunk. A Mormon könyve meg tudja változtatni, és meg is változtatja az emberek életét.

  • Hogyan lehet enyhíteni a szem fáradtságát
  • Jelenések Könyve kommentár

Éreztem eltökéltségét, és úgy döntöttem, követem a példáját. Elkezdtem minden reggel olvasni. Nyitva hagytad az asztalodon.

Könyveket a látomásról, akik segítettek - A hang befolyásolja a látást

Nyitva hagytam a könyvem és egy olyan helyre tettem, hogy fiam biztosan megtalálja, majd munkába indultam. Egy reggeli értekezletem könyveket a látomásról meghallgattam a hangpostafiókomat.

  1. Angyal könyv | Ezokönyvek Keleverustól
  2. Segítségre van szükséged önképed javításához?
  3. Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők pedig az Ő képmására lettek teremtve.
  4. Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők pedig az Ő képmására lettek teremtve.

Csak szeretnéd, apa! Ahogy láttam a fiamat a Mormon könyvét olvasni, akik segítettek azt látni, hogy élete különleges változáson megy kereszül, ahogy a Misszionáriusképző Központba készül.

Ez az élmény fiamat Könyveket a látomásról Krisztus evangéliumához horgonyozta.

könyveket a látomásról, akik segítettek technikák és látásjavítás

Emlékszem egy zónavezetőre Angliában, aki egy zónakonferencia ebédszünetében odajött hozzám. Tudni szeretné, hogy a Mormon könyve igaz-e.

Jelenések Könyve kommentár

Mit tegyünk? Mikor ezt megtette, kérdezd meg tőle, hogy a könyv igaz-e! Megszerettem a Mormon könyve üzenetét. Három felhívást intéznék felétek, hogy reményeim szerint segítsek az utazásotokban, hogy érezzétek a Mormon könyve erejét és druzhinina látásromlás. Igen, katonásan engedelmeskedtek és minden parancsot pontosan végrehajtottak. És minden be is teljesedett hitük akik segítettek.

könyveket a látomásról, akik segítettek távollátás alakul ki

Akik segítettek akkor eszembe jutott az, amit mondtak, amire az anyáik tanították őket. Az első felhívásom az lenne, hogy tudjátok meg, mit tanítottak nekik az anyáik! Hasonlítsuk könyveket a látomásról az igét egy maghoz. Ha befogadjátok, vagyis ha megengeditek, hogy a magot szívetekbe elültessék, akkor az, ha igaz, vagyis ha jó mag és hitetlenségetek ki nem veti, vagyis ha ellene nem szegültök az Úr Lelkének, akkor kebletekben növekedni fog.

könyveket a látomásról, akik segítettek gyenge látású ejtőernyő

Amikor azután érzitek, hogy növekszik, ezt fogjátok mondani magatokban: Jó magnak kellett lennie, vagyis az igének igaznak kellett lennie. Alma Mikor megtaláltátok, a hitetek egy új síkra fog emelkedni.

Harmadszor pedig azt kérdezném, hogy ha gyermekeiteknek három nagy igazságot szeretnétek tanítani, mik lennének azok? Segítek egy kicsit. Olvassátok el Hélamán 5.

COG - Énok Könyve - az angyalok lázadása

Miért van az, hogy már a fordítása előtt is olyan nagy ellenkezés vette körül a Mormon könyvét, mely még ma is folytatódik?

Ebben a témában elder Bruce R. Pontosan ugyanazon ok miatt, amiért Joseph Smith-szel is akik segítettek. Akik ezt hittel megteszik, a Szentlélek ereje által bizonyságot nyernek annak igaz voltáról és isteni eredetéről. Lásd Moróni —5. Nem akarja, hogy birtokában legyünk ennek a szent tudásnak.

  • Hyperopia nőknél
  • Könyveket a látomásról, akik segítettek - Az első látomás gyümölcsei

Bár már lassan 30 éve nincs velünk, tanításai továbbra is szívemben élnek. Hálás vagyok, hogy életem egy részében abban a kiváltságban van részem, hogy Krisztus különleges tanúja lehetek. A kapott mennyei bizonyság, valamint könyveket a látomásról Mormon könyve és annak üzenete miatt bizonyságomat teszem nektek, hogy Jézus a Krisztus, Isten Egyszülött Fia a test szerint.

Bevégezte az engesztelés végtelen és örökkévaló munkáját. Krisztus eljön újra, hogy urak Uraként és királyok Királyaként uralkodjon felettünk. E munkáról és róla teszem ünnepélyes bizonyságomat, Jézus Krisztus szent nevében, ámen.