Aki meggyógyította a látását


Első elmélkedésében a vak Bartimeus példáját állította elénk, aki teljes erejével Jézusra figyel, mindent tőle vár, ezért nem is lehet elhallgattatni.

Hited meggyógyított

Jézus pedig megnyitja számára az üdvösség ajtaját és megadja neki a látás kegyelmét, mellel Dávid Fiában felismeri a Messiást. Vértesaljai László - Vatikán A legszimpatikusabb imádkozó a vak Bartimeus Az imádság a hit lélegzete, annak legsajátosabb kifejeződése.

aki meggyógyította a látását

Kiáltásként a hívő ember szívéből ered és Istenre bízza magát — kezdte katekézisét a pápa. Ez a vak koldus ott üldögélt Jerikó peremvárosában egy utcaszélen.

aki meggyógyította a látását

Nem névtelen ember, hanem van arca és neve: Bartimeus, vagyis Timeus fia, aki egyik nap hallott Jézusról, hiszen Jerikó a zarándokok és kereskedők útkereszteződése. Bartimeus lesben áll és mindent megtesz azért, hogy Jézussal találkozzon, mint ahogy sokan mások, köztük Zakeus is akarta.

Szent István Társulati Biblia - Apostolok Cselekedetei - ApCsel 9

Kiált és kopogtat Isten szívén Ő egy torkaszakadtából kiáltó ember az evangéliumokban. Nem lát, nem tudja, hogy Jézus közel vagy távol van, de érzi a tömeg miatt, mely egyszer csak gyarapodni kezd.

Ő, aki teljesen egyedül van, akivel senki nem foglalkozik, kiáltozni kezd. Egyetlen fegyverét használja, a hangját és kiáltja: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Erős kiáltása kellemetlenséget okoz, nem tűnik éppen jól neveltnek, éppen ezért sokan el akarják őt hallgattatni.

Üzenet a betegek 24. világnapjára

Ám Bartimeus nem hallgat, sőt még hangosabban kiált: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Kiáltásával Isten szíve ajtaján kopogtat — értelmezte a aki meggyógyította a látását. Szava, Dávid fia, nagyon fontos, mert ezzel a Messiást vallja meg, ő a mindenkitől megvetett ember.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából A hit azt jelenti: a jó és rossz időkben is bízunk Istenben, még akkor is, ha ebbe némi szenvedés is belefoglaltatik, míg meg nem látjuk, hogy felfedi értünk az Ő karját. Drága fivéreim és nővéreim! Mindannyian — velem az élen — izgatottan várjuk, hogy hallhassuk szeretett prófétánk, Russell M. Nelson elnök záróbeszédét.

Jézus pedig meghallja a kiáltást, megérinti a szívét, Istennek a szívét és így megnyílnak az üdvösség kapui. Jézus hívatja, ő pedig talpra szökken és akik korábban lepisszegték, most Jézushoz vezetik.

aki meggyógyította a látását

Jézus megszólítja, kéri, mondja el a vágyát és így kiáltása kéréssé válik: Hogy újból lássak! Elismeri ennek a védtelen szegény ember hitének az erejét, mely magához vonzza Isten irgalmát és hatalmát. A hit azt jelenti, hogy az embernek két felemelt karja, kiáltó hangja van, mely az üdvösség adományát kérleli.

A Valentin- nap eredete - Green Wax

Ferenc pápa utalt a katekizmusra, mely szerint az imádság alapja az alázat. Akik el akarták hallgattatni a vakot, nem voltak a hit emberei, ő azonban igen. Ennek a kiáltásnak ea elfojtása valójában egyfajta bűnös cinkos elhallgatás, mert a hit tiltakozás egy fájdalmas állapot ellen, melynek nem értjük az okát.

A hit reménység a megváltottságban, a nem hit ellenben hozzászokik az elnyomó rosszhoz.

Pécsi Egyházmegye

A vak Bartimeus a végén elért mindent, amit aki meggyógyította a látását Kezdjük ezt a katekézis sorozatot Bartimeus kiáltásával — fordult a pápa a kihallgatás követőihez. Ő egy állhatatos ember, akinek kiáltozása zavart keltett és ezt haszontalannak tartották.

Ő azonban csak nem hallgatott és a végén elért mindent, amit akart!

Minden érvelésnél fontosobb az ember szívében a felfohászkodó hang, amivel mindenki rendelkezik. Ez egy spontán hang, senki nem parancsol neki, mely kérdőre von bennünket a földi utunkról, főként amikor sötétségben haladunk. Ilyenkor kiáltjuk: Jézus, könyörülj rajtunk!

Az elbeszélés kérdése azonban nem az, vajon hogyan lehetséges ez a csoda, inkább az, miért történik, és mi lesz a következménye.

Ám ez hang az egész teremtett világban is visszhangzik. Nem is csak a keresztényekben van jelen, hanem minden emberben.