A látás és az észlelés fejlesztése


Játékos fejlesztés – Gestalt-látás

Észlelés fejlesztése Melyek az észlelés különböző területei? Az értelmi funkciók fejlesztésének első lépcsőfoka az észlelés fejlesztése.

a látás és az észlelés fejlesztése

Az észlelés több területet foglal magába. Ezek a következők: vizuális- téri- tapintási- mozgásos- és hallási észlelés.

  1. • Észlelés, érzékelést fejlesztő játékok
  2. Ebbe a csoportba azokat a gyerekeket soroljuk, akik ép értelmi képességűek, intelligenciájuk a normál övezetbe tartozik, esetenként kiemelkedő, és semmiféle érzékszervi fogyatékosságuk sincs.

Az érzékszervi tapasztalatok képezik a tanulás a látás és az észlelés fejlesztése, ezért fontos, hogy ezeken a területeken minél kevesebb problémája legyen gyereknek és felnőttnek egyaránt. Milyen játékokat használjunk az észlelés fejlesztésére?

a látás és az észlelés fejlesztése

Vizuális észlelés fejlesztőjátékai Mit látunk, hogyan látjuk, látjuk-e? Ha úgy itéljük meg, hogy gyermekünk vízuális észlelésével baj van, először nézessük meg szemorvossal.

Ha a látása rendben van, akkor következhetnek a fejelsztő gyakorlatok. Milyen játékokat ajánlunk?

OVI - ISI és DRÁMA - OVI

Íme a lista. Alak-háttér típusú játékok pl. Mi hiányzik? Ezt általában a finommotorika fejlesztésének nevezik. A finommotorikai foglalkozásokhoz a következő játékokat, eszközöket javasoljuk: gyurma, építőjáték, fűzőjátékmintalyukasztó, puzzle, lyukastábla, olló, papír, ceruza.

a látás és az észlelés fejlesztése

Tulajdonképpen minden olyan játék fejleszti a finommotorikát, amihez a kéz finom mozgásai szükségesek pl. Azaz, a kisgyereknek tökéletesen meg kell tanítani a jobb-bal irányokat, előtte, mögötte, mellette, alatta, felette, stb.

A látás és az észlelés fejlesztése

A feladathoz megfelelő játékok a szöges táblák, lyukas táblák, mágneses kirakó táblák, különböző színű és formájú mágneses elemek. Tapintásos észlelés fejlesztőjátékai A tapintásos észlelés idegen szóval a taktilis észlelés lényege, hogy tapintás alapján kell felismerni, párosítani, sorbarakni tárgyakat méret, forma, anyag, felület alapján.

A látás és az észlelés fejlesztése Észlelés fejlesztése Melyek az észlelés különböző területei? Az észlelés több területet foglal magába.

A fejlesztéséhez a következő játékokat, foglalkozásokat javasoljuk. Érzékelő zacskó, elvarázsolt zsák Formák, méretek alakítása minta után kartonból, gyurmából Ritmikus sorok — vizualitással, vagy nélküle Mozgásos észlelés fejlesztése A mozgásos észlelést a szakemberek kinesztetikus észlelésnek nevezik.

a látás és az észlelés fejlesztése

Ennek a képességnek a birtokában tudunk csukott szemmel is mozgásokat végezni, vagy a hátunkra rajzolt alakzatot felismerni, utánozni. A lényeg, hogy az észlelés a mozgás alapján történik, szemmel nem látjuk az alakzatokat.

Ezekhez a feladatokhoz a papír, színesceruza, zsírkréta, aszfaltkréta nyújt segítséget.

Az észlelés, érzékelés fejlesztése

Hallási észlelés fejlesztőjátékai Ennek a területnek is van egy szép idegen neve, auditív észlelésnek nevezik. Ilyenkor a hallás során nyert információt dolgozzuk fel, azt értelmezzük. Ez a terület nagyon fontos többek között a beszéd fejlődéséhez.

  • Játékos fejlesztés — Gestalt-látás Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok Az érzékelés és az észlelés közötti különbséget a megszerzett információhoz kapcsolódó ismeret szintje jelzi: az érzékelés során egyszerű ingereket tapasztalhatunk meg, még az észlelés az idegrendszer magasabb szintjeihez kapcsolódik.
  • Észlelés fejlesztése
  • A gyenge látás megduplázódik

Gondoljunk csak arra, hogy gyermekünk hányszor nem rakja el a játékait, hiába kérjük tőle — nos, ez is a hallás észleléshez tartozik. Bár ilyenkor nem biztos, hogy az észleléssel van a probléma!

a látás és az észlelés fejlesztése

A hallási észlelés fejlesztéséhez nagyon jó eszközök a hangszerek. Jó ha van kéznél játék dob, xilofoncsengő. Szintén remekül használhatók a CD-re felvett különböző hangok, például állatok hangjaimunka hangjai, napi tevékenység hangjai.

a látás és az észlelés fejlesztése

Ezeket a hangokat játsszuk le, majd mondassuk el a gyerekkel, hogy mit hallott. Először lehet egyenként, de kombinálhatjuk a memória fejlesztésével is, ha több hang sorrendiségére is emlékezni kell.